Kosten

Financiering van de door ons geleverde zorg kan op basis van een
- Persoons Gebonden Budget (PGB) via de gemeente (Wmo en Jeugdwet) of Wlz
- Gemeentelijk subsidies of UWV (bij training voor reïntegratie)

Vervoer

Wij hebben de mogelijkheid om onze deelnemers en logees op te halen en weer thuis te brengen. Natuurlijk is het ook mogelijk om zelf vervoer te regelen.